Vakıflar Genel Müdürlüğü ne kadar personel alımı yapacak, başvuru şartları neler? VGM ne zaman personel alacak, KPSS şart mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları, kontenjanları ve branş dağılımı Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden paylaşıldı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne kadar personel alımı yapacak, başvuru şartları neler? VGM ne zaman personel alacak, KPSS şart mı?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KADAR PERSONEL ALACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü KPSS puan sıralamasına göre büro personeli, avukat, veteriner, mimar, mühendis, müze araştırmacısı ve şehir plancısı olmak üzere toplamda 90 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

8- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

9- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

10- Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

11- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde belirtilen “Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar” hariç,herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

12- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

13- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

11 Ağustos 2023’te başlayan VGM personel alımı başvuruları, 25 Ağustos 2023’te sona eriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir