Tüylerinizi Ürpertecek: İnsanlık Tarihinin Asla Unutmamamız Gereken En Ölümcül 15 Savaşı

Savaşlar insanlık tarihinin kendisi kadar eskidir. Kaydedilen en eski savaş kanıtı, yaklaşık 14.000 yıllık olduğu belirlenen Mezolitik mezarlık alanı 117’ye aittir. Bu savaşlar dünya genelinde meydana gelmiş ve yüz milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur.

Ve bu yıkıcı olaylar genellikle ulusların orduları arasında yapılmak için planlanmış olsalar da savaş sık sık masum insanları da etkilemiş ve ölümlerine sebep olmuştur.

Kaynak: https://list25.com/25-deadliest-wars-…

15. Napolyon savaşları (Ölüm sayısı: 3,5 – 6 milyon)

1803 ile 1815 yılları arasında gerçekleşen Napolyon Savaşları, Fransız İmparatorluğu’nun liderliğindeki bir Fransız askeri ve siyasi lider olan Napolyon Bonapart’ın, çeşitli koalisyonlara dönüşen Avrupa güçleriyle karşı karşıya geldiği bir dizi büyük çatışmaydı. Askeri kariyeri sırasında, Napolyon yaklaşık 60 savaşta savaştı ve çoğunlukla saltanatının sonunda kaybettiği yedi savaş haricinde hepsini kazandı.

Avrupa’da savaşlardan kaynaklanan askeri ölümlerin, hastalıklar da dahil olmak üzere 5 milyona kadar çıkmış olabileceği tahmin edilmektedir. Savaşın gerçekten hiçbir iyi yanı yoktur. Sadece milyonlarca insanın hayatını yok etmekle kalmaz, aynı zamanda büyük bir mali kayba da sebep olur.

14. 30 yıl savaşları (Ölüm sayısı: 3 – 11,5 milyon)

1618 ile 1648 yılları arasında gerçekleşen Otuz Yıl Savaşı, Orta Avrupa’da gerçekleşen bir dizi savaştır. Avrupa tarihindeki en uzun ve en yıkıcı çatışmalardan biri olan savaş, başlangıçta Protestan ve Katolik devletler arasında bir çatışma olarak başlamıştı.

Savaş, Kutsal Roma İmparatorluğu’nda başladı ancak daha sonra Avrupa’nın büyük güçlerinin çoğunu kapsayan çok daha büyük bir çatışmaya dönüştü. Ölü sayısı tahminleri önemli ölçüde farklılık gösterse de, en olası tahmin sivil halk dahil yaklaşık 8 milyon kişinin savaşta hayatını kaybettiği yönündedir.

13. Çin iç savaşı (Ölüm sayısı: 8 milyon)

Çin İç Savaşı, Çin Cumhuriyeti’nin siyasi partisi Kuomintang’a sadık kalan güçlerle, Çin Komünist Partisi’ne sadık olan güçler arasında sürdürülmüş bir çatışmadır. Savaş, 1927 yılında başladı ve temel olarak aktif savaşların sona ermesiyle 1950 yılında sona erdi.

Çatışma sonunda iki fiili devlet oluştu: Günümüzde Tayvan olarak bilinen Çin Cumhuriyeti ve ana karadaki Çin Halk Cumhuriyeti. Savaş sırasında, her iki taraftada milyonlarca sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan kitlesel vahşetler gerçekleştirdi.

12. Rus iç savaşı (Ölüm sayısı: 7 – 12 milyon)

1917 ile 1922 yılları arasında gerçekleşen Rus İç Savaşı, Rus İmparatorluğu’nun eski topraklarında gerçekleşen çoklu parti savaşıydı ve 1917 Rus Devrimleri’ni takip etti.

Birçok farklı grubun güç mücadelesi vermesinin yanı sıra, en büyük iki savaşan grup, Bolşeviklerin Kızıl Ordusu ve geniş bir şekilde müttefik olan Beyaz Ordu olarak bilinen güçlerdi. Savaş sırasında, çoğunlukla siviller olmak üzere yaklaşık 7 ila 12 milyon arasında kayıp verildiği tahmin ediliyor. Rus iç savaşı, Avrupa’nın gördüğü en büyük ulusal felaket olarak tanımlanmıştır.

11. Timurlu Fetihleri (Ölüm sayısı: 8 – 20 milyon)

Aynı zamanda Timur olarak bilinen Tamerlane, bir Türk-Moğol fatih ve askeri liderdi.14. yüzyılın ikinci yarısında Batı, Güney ve Orta Asya, Kafkasya ve güney Rusya’da acımasız askeri mücadele yönetti. 

Timur, Mısır ve Suriye’nin memlüklerini, yükselen Osmanlı İmparatorluğunu ve gerilemekte olan Delhi Sultanlığı’nı yenerek Müslüman dünyasında en güçlü hükümdar oldu. Bilim insanları, askeri mücadelelerin yaklaşık olarak o dönem dünya nüfusunun yüzde beşine denk gelen on yedi milyon insanın ölümüne neden olduğunu tahmin ediyorlar.

10. Dungan Ayaklanması (Ölüm sayısı: 8 – 20,8 milyon)

Dungan ayaklanması, on dokuzuncu yüzyılda Çin’de Hans (Doğu Asya yerli Çin etnik grubu) ve Hui’ler (Çin Müslümanları) arasında başlıca etnik ve dini bir savaş olarak gerçekleşti.

Ayaklanma, bambu direklerle ilgili bir fiyat anlaşmazlığından kaynaklandı. Bir Han tüccarı, bir Hui’ye satış yaparken ürünün tam olarak karşılığı olan parayı alamadı. Ayaklanmada özellikle kuraklık ve kıtlık gibi savaşın getirdiği doğal afetler ve koşullardan 20 milyondan fazla kişi öldü.

9. Amerika’nın Fethi (Ölüm sayısı: 8,4 – 138 milyon)

Amerika’nın Avrupa kolonizasyonu teknik olarak, Batı İskandinav denizcilerin modern Kanada kıyılarındaki bölgelere yerleştikleri onuncu yüzyılın başlarında başladı, ancak genel olarak, Amerika’nın fethinden bahsederken 1492 ile 1691 arasındaki dönem kullanılıyor.

Bu 200 yıl boyunca, sömürgeci güçler ile yerli Amerikalılar arasındaki savaşlarda on milyonlarca insan öldürüldü, ancak Columbus öncesi yerli nüfusun demografik büyüklüğü konusunda bir fikir bütünlüğü olmaması sebebiyle toplam ölü sayısı tahminleri büyük ölçüde farklılık gösteriyor.

8. An luşan isyanı (Ölüm sayısı: 13 – 36 milyon)

Bugünkü Çin’de gerçekleşen başka bir yıkıcı savaş olan An luşan isyanı,  755’ten 763’e kadar sürmüş Tang hanedanlığına karşı yapılan şiddetli bir isyandı.

İsyanın büyük bir ölüm sayısına yol açtığı ve Tang imparatorluğu nüfusunu büyük ölçüde azalttığına dair şüphe yok ancak kesin ölüm sayısı yaklaşık olarak tahmin etmek zor. Bazı bilim insanları, imparatorluğun nüfusunun üçte ikisi olan yaklaşık otuz altı milyon kişinin isyanda ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.

7. Birinci dünya savaşı (Ölüm sayısı: 18 milyon)

Temmuz 1914 ile Kasım 1918 arasında süren Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da başlamış ve zamanla tüm dünyanın ekonomik güçleri iki karşıt ittifak olan İtilaf Devletleri ve Merkez Devletleri’nde toplanmıştır.

Toplam ölü sayısı yaklaşık 11 milyon askeri personel ve yaklaşık 7 milyon sivili kapsıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda askeri ölümlerin üçte ikisi savaşta meydana geldi. I. Dünya Savaşı’ndaki askeri ölümlerin yaklaşık üçte ikisi, ölümlerin çoğunun hastalıktan kaynaklandığı 19. yüzyılda meydana gelen çatışmaların aksine savaştaydı.

6. Taiping Ayaklanması (Ölüm sayısı: 20 – 30 milyon)

Taiping iç savaşı olarak da bilinen bu ayaklanma 850 ile 1864 yılları arasında Çin’de yaşanan büyük bir isyandı. Savaş, kurulu Mançu liderliğindeki Qing hanedanı ile Hristiyan milyenarist hareketi olan Cennetin Barışı Krallığı arasında gerçekleşti.

O dönemde güvenilir bir nüfus sayımı olmadığı için isyan sırasında toplam ölüm sayısıyla ilgili en güvenilir tahminler, yaklaşık yirmi ile otuz milyon arasında sivil ve askerdi. Ölümlerin çoğu veba ve kıtlıkla ilişkilendirildi.

5. Ming-Çing geçişi (Ölüm sayısı: 25 milyon)

1618-1683 yılları arasında savaşılan Ming-Qing geçişi veya Qing-Ming savaşı, günümüzde kuzeydoğu Çin’i yöneten Çing hanedanı ile ülkenin güneyini yöneten Ming hanedanı arasındaki çatışmaları kapsayan bir dönemdir.

Ming Hanedanı’nın çöküşüne neden olan savaş, yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne sebep oldu.

4. İkinci Çin-Japon Savaşı (Ölüm sayısı: 25 – 30 milyon)

1937 ile 1945 yılları arasında süren ikinci Çin-Japon savaşı, Çin Cumhuriyeti ve Japon İmparatorluğu arasında gerçekleşen bir silahlı çatışmaydı.  Japonların 1941’de Pearl Harbor’a saldırmasının ardından savaş Büyük Okyanus Savaşı olarak bilinen dünya savaşının bir parçası haline geldi.

İkinci Çin-Japon Savaşı, yirminci yüzyılda Asya’da gerçekleşen en büyük savaştı ve savaş nedediyle şiddet, açlık ve diğer nedenlerle birlikte yaklaşık yirmi beş milyon Çinli sivil ile dört milyondan fazla Çinli ve Japon askerlerin ölümlerine neden oldu.

3. Üç Krallık Savaşları (Ölüm sayısı: 36 – 40 milyon)

Üç Krallık Savaşı, antik Çin’deki MÖ 220-280 sırasında süren bir dizi silahlı çatışmaydı. Savaşta, Wei, Shu ve Wu aldı  üç devlet ülke üzerinde güç mücadelesi vererek birleşmeye çalıştılar ve kontrolü ellerine almaya çalıştılar. 

Çin tarihindeki en kanlı dönemlerden biri olan Üç Krallık dönemi, kırk milyona kadar insanın ölümüne neden olan bir dizi vahşi savaşla kuşatılmıştı.

2. Avrupa’nın Moğollar Tarafından İstilası (Ölüm sayısı: 40 – 70 milyon)

Moğol istilaları ve fethi 13. yüzyıl boyunca ilerledi ve sonucunda 1300 yılına gelindiğinde Asya ve Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir Moğol İmparatorluğu ortaya çıktı.   Tarihçiler Moğol baskınlarını ve istilalarını insanlık tarihinin en ölümcül çatışmaları olarak değerlendirirler. Ek olarak, beraberlerinde vebayı getirdiler ve bunu Asya ve Avrupa’nın birçok bölgesine yayarak Kara Ölüm adı verilen kitlesel ölümlere yol açtılar. Toplam ölüm sayısı kırk ile yetmiş milyon olarak tahmin edilmektedir.

1. İkinci Dünya Savaşı (Ölüm sayısı: 60 – 85 milyon)

1939-1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya Savaşı, tarihteki en yaygın savaştı ve tüm büyük güçleri içine alarak dünya genelindeki çoğu devleti etkiledi. 30’dan fazla ülkeden 100 milyondan fazla insan doğrudan savaşa dahil oldu.

Holokost ve endüstriyel ve nüfus merkezlerinin stratejik bombalanması dahil olmak üzere sivillerin ölümleriyle işaretlenen savaş, tahmini altmış ile seksen beş milyon ölümle insanlık tarihinin en ölümcül çatışmasıydı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir